Dewar ne nayi bhabi sali ko chod chod kar pani nikal diya